Welkom bij DJ Products, Inc.!

Deze algemene voorwaarden geven een overzicht van de regels en voorschriften voor het gebruik van DJ Producten, de website van Inc. DJ Products, Inc. is gevestigd op:
1009 4th Street NW ,
Little Falls, MN 56345
Verenigde Staten
Door toegang te krijgen tot deze website gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Blijf geen DJ-producten, de website van Inc. gebruiken als u niet alle algemene voorwaarden op deze pagina accepteert. De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer Notice en eventuele of alle overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die toegang heeft tot deze website en het aanvaarden van de algemene voorwaarden van het bedrijf. “The Company”, “Ourselves”, “Wij”, “Our” en “Us”, verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of naar de Klant of onszelf. Alle voorwaarden hebben betrekking op het aanbod, de aanvaarding en de behandeling van de betaling die nodig zijn om het proces van onze bijstand aan de Cliënt op de meest geschikte wijze uit te voeren, hetzij door formele vergaderingen van een vaste duur, hetzij enige andere wijze, met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot het verlenen van de genoemde diensten/producten van de Vennootschap, overeenkomstig en onderworpen aan het heersende recht van de Verenigde Staten. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, kapitalisatie en/of zij of hen, wordt als uitwisselbaar genomen en verwijst daarom naar hetzelfde.

Cookies

Wij gebruiken het gebruik van cookies. Door gebruik te maken van DJ Products, Inc.’s website u instemt met het gebruik van cookies in overeenstemming met DJ Products, Inc.’s privacybeleid. De meeste van de moderne interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens op te halen voor elk bezoek. Cookies worden gebruikt in sommige gebieden van onze site om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de mensen die bezoeken mogelijk te maken. Sommige van onze affiliate / advertising partners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, DJ Products, Inc en / of het is licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op DJ Producten, Inc Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U pagina’s bekijken en/of afdrukken van http://oldsite.djproducts.com voor uw eigen persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van beperkingen die zijn ingesteld in deze algemene voorwaarden. U mag niet:

 • Materiaal uit http://oldsite.djproducts.com opnieuw publiceren
 • Materiaal verkopen, huren of sublicentie’s van http://oldsite.djproducts.com
 • Materiaal uit http://oldsite.djproducts.com reproduceren, dupliceren of kopiëren

Inhoud herdistribueren van DJ Products, Inc. (tenzij er specifiek inhoud is gemaakt voor herverdeling).

Opmerkingen van gebruikers

 1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van de onderhavige verordening.
 2. Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op het gebied van de website meningen, informatie, materiaal en gegevens (‘Comments’) te plaatsen en uit te wisselen. DJ Products, Inc. screent, bewerkt, publiceert of bekijkt geen reacties voorafgaand aan hun verschijning op de website en opmerkingen geven niet de meningen of meningen weer van DJ Products, Inc., haar agenten of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen het standpunt en de mening van de persoon die een dergelijke mening of mening plaatst. Voorzover toegestaan door de toepasselijke wetgeving IS DJ Products, inc. niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de opmerkingen of voor eventuele verlieskosten, aansprakelijkheid, schade of kosten die zijn veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de opmerkingen op deze website.
 3. DJ Products, Inc. behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die zij naar eigen goeddunken ongepast, beledigend of anderszins ongepast acht in strijd met deze Algemene Voorwaarden.
 4. U garandeert en verklaart dat:
  • U heeft het recht om de commentaren op onze website te plaatsen en alle benodigde vergunningen en toestemmingen te hebben om dit te doen;
  • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van zonder beperking auteursrecht, octrooi of handelsmerk, of een ander eigendomsrecht van derden;
  • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat een inbreuk op de privacy is
  • De commentaren zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te werven of te promoten.
 5. U verleent DJ Products, Inc. hierbij een niet-exclusieve royaltyvrije licentie om anderen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en te machtigen om een van uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en te bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud

 1. De volgende organisaties kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:
  • Overheidsinstanties;
  • Zoekmachines;
  • Nieuwsorganisaties;
  • Online directory distributeurs wanneer ze ons in de directory kunnen linken naar onze website op dezelfde manier als ze hyperlink naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; En
  • Systemwide Geaccrediteerde Bedrijven, behalve vragen non-profit organisaties, liefdadigheid winkelcentra, en liefdadigheid fondsenwerving groepen die niet hyperlink naar onze website.
 1. Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte een sponsoring, goedkeuring of erkenning van de koppelende partij en haar producten of diensten impliceert; En (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.
 2. We kunnen naar eigen goeddunken andere linkverzoeken van de volgende typen organisaties overwegen en goedkeuren:
  • algemeen bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatiebronnen zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumentenbond;
  • dot.com communitysites;
  • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, met inbegrip van liefdadigheidsinstellingen die sites geven;
  • Online Directory-distributeurs;
  • internetportalen;
  • accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de primaire cliënten ondernemingen zijn; En
  • onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de link niet ongunstig zou reflecteren op ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld brancheverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte soorten zaken vertegenwoordigen, zoals thuiswerkmogelijkheden, mogen geen verband leggen); (b)de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid in verband met de hyperlink opweegt tegen de afwezigheid van DJ-producten, Inc.; en (d) wanneer de link zich in de context van algemene broninformatie bevindt of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of soortgelijk product dat de missie van de organisatie versterkt. Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: a) op geen enkele manier misleidend is; b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten impliceert; en c) past binnen de context van de site van de koppelende partij. Als u tot de in lid 2 genoemde organisaties behoort en geïnteresseerd bent in een koppeling naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar
info@djproducts.com
“>
info@djproducts.com
. Vermeld uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres) en de URL van uw site, een lijst met URL’s waarvan u van plan bent naar onze website te linken, en een lijst met de URL’s op onze site waaraan u wilt linken. Laat 2-3 weken voor een reactie. Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt naar onze website hyperlink:

 • Door gebruik van onze bedrijfsnaam; Of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator (Web adres) wordt gekoppeld aan; Of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal dat daaraan gekoppeld wordt, is dat zinvol binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het logo of andere illustraties mogen geen gebruik maken van het logo of andere illustraties die zonder een handelsmerklicentieovereenkomst worden gekoppeld.

Iframes

Zonder voorafgaande goedkeuring en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken of andere technieken gebruiken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze wijzigen.

Content aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud die op uw website wordt weergegeven. U stemt ermee in om ons te vergoeden en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Er mag geen link(s) worden weergegeven op een pagina op uw website of in een context die inhoud of materialen bevat die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins inbreuk maken op of de inbreuk of andere schending van partijrechten.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht op elk moment en naar eigen inzicht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid te enig moment te wijzigen. Door te blijven linken naar onze website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze koppelingsvoorwaarden.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website aanstootgevend vindt om welke reden dan ook, u hierover contact met ons opnemen. We zullen verzoeken overwegen om links te verwijderen, maar zijn niet verplicht dit te doen of rechtstreeks op u te reageren. Hoewel we ernaar streven om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, rechtvaardigen we de volledigheid of juistheid ervan niet; we verbinden ons er ook niet toe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle vertegenwoordigingen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, zonder beperking, eventuele garanties die door de wet worden geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

 1. beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;
 2. onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling te beperken of uit te sluiten;
 3. een van onze of uw verplichtingen te beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; Of
 4. uitsluiten van onze of uw verplichtingen die niet onder de toepasselijke wetgeving kunnen worden uitgesloten.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer zijn uiteengezet: a) zijn onderworpen aan het vorige lid; En b) alle verplichtingen die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, met inbegrip van verplichtingen die voortvloeien uit contract, in onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) en wegens schending van de wettelijke plicht. Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

Google AdWords Remarketing

We gebruiken cookies en speciale beeldbestanden om uw bezoek aan onze website vast te leggen en leveren advertenties over onze diensten terwijl u op het web reist. We beperken de frequentie van deze reclame tot een redelijk dagelijks niveau.

Externe leveranciers, waaronder Google AdWords, gebruiken speciale cookies om advertenties te leveren op verschillende websites die niet eigendom zijn van Issels. U ervoor kiezen om u af te melden voor dit type advertenties door naar het Manager Advertentievoorkeuren te gaan. U zich ook afmelden voor het gebruik van deze advertentiecookies door een externe leverancier te gebruiken door de opt-outpagina van het Netwerkadvertentieinitiatief te bezoeken.